+91 9455 042 613

Affilliated To : SIDDHARTH UNIVERSITY, KAPILVASTU (Id: U-0848)

Recognized u/s 2(f) & 12B of UGC

समाचार

पाठ्यक्रम

होम > पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम - बी० ए०

संचालित कोर्स बी0 ए0

  • बी० ए० में संचालित विषय
  • 1 - हिन्दी साहित्य
  • 2- अंग्रेजी साहित्य
  • 3- इतिहास
  • 4- अर्थशास्त्र
  • 5- समाजशास्त्र
  • 6- राजनीतिशास्त्र
  • Reviews :
  • विषय अवधि : 3 साल
  • महाविद्यालय : राजकीय महाविद्यालय ,रुधौली

सभी प्रोस्पेक्टस

प्रोस्पेक्टस 1

डाउनलोड

प्रोस्पेक्टस 2

डाउनलोड